καιροσκόπος CASTELGARDEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
CASTELGARDEN XAP 52 MHS
CASTELGARDEN XAP 52 MHS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XAP 52 MHS
γρασίδι εκπομπές: Array
εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού: Array
Πλάτος κοπής (cm): 48.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
αριθμό ταχυτήτων: 1.00
μπροστινοί τροχοί διαμέτρου (cm): 17.00
διαμέτρου πίσω τροχούς (cm): 21.00
επίπεδο θορύβου (dB): 96.00
λαβή τύπου: Array, Array
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XSIW 55 MHS Inox
CASTELGARDEN XSIW 55 MHS Inox
καιροσκόπος CASTELGARDEN XSIW 55 MHS Inox
γρασίδι εκπομπές: Array, Array
εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού: Array
Πλάτος κοπής (cm): 51.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
αριθμό ταχυτήτων: 1.00
μπροστινοί τροχοί διαμέτρου (cm): 21.00
διαμέτρου πίσω τροχούς (cm): 30.00
επίπεδο θορύβου (dB): 98.00
λαβή τύπου: Array, Array
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XSP 52 MGS
CASTELGARDEN XSP 52 MGS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XSP 52 MGS
γρασίδι εκπομπές: Array, Array, Array
εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού: Array
Πλάτος κοπής (cm): 48.00
ύψος κοπής, min (mm): 18.00
ύψος κοπής, max (mm): 18.00
αριθμό ταχυτήτων: 1.00
μπροστινοί τροχοί διαμέτρου (cm): 21.00
διαμέτρου πίσω τροχούς (cm): 26.00
επίπεδο θορύβου (dB): 96.00
λαβή τύπου: Array
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XSP 52 MBS 4 AVS
CASTELGARDEN XSP 52 MBS 4 AVS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XSP 52 MBS 4 AVS
γρασίδι εκπομπές: Array, Array, Array
εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού: Array
Πλάτος κοπής (cm): 48.00
ύψος κοπής, min (mm): 18.00
ύψος κοπής, max (mm): 18.00
αριθμό ταχυτήτων: 4.00
μπροστινοί τροχοί διαμέτρου (cm): 21.00
διαμέτρου πίσω τροχούς (cm): 26.00
επίπεδο θορύβου (dB): 96.00
λαβή τύπου: Array
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XSP 52 MBS BBC
CASTELGARDEN XSP 52 MBS BBC
καιροσκόπος CASTELGARDEN XSP 52 MBS BBC
γρασίδι εκπομπές: Array, Array, Array
εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού: Array
Πλάτος κοπής (cm): 48.00
ύψος κοπής, min (mm): 18.00
ύψος κοπής, max (mm): 18.00
αριθμό ταχυτήτων: 1.00
μπροστινοί τροχοί διαμέτρου (cm): 21.00
διαμέτρου πίσω τροχούς (cm): 26.00
επίπεδο θορύβου (dB): 96.00
λαβή τύπου: Array, Array
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XSP 52 MBS 4 Inox AVS
CASTELGARDEN XSP 52 MBS 4 Inox AVS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XSP 52 MBS 4 Inox AVS
γρασίδι εκπομπές: Array, Array, Array
εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού: Array
Πλάτος κοπής (cm): 48.00
ύψος κοπής, min (mm): 18.00
ύψος κοπής, max (mm): 18.00
αριθμό ταχυτήτων: 4.00
μπροστινοί τροχοί διαμέτρου (cm): 21.00
διαμέτρου πίσω τροχούς (cm): 30.00
επίπεδο θορύβου (dB): 96.00
λαβή τύπου: Array
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XSP 52 MHS BBC
CASTELGARDEN XSP 52 MHS BBC
καιροσκόπος CASTELGARDEN XSP 52 MHS BBC
γρασίδι εκπομπές: Array, Array, Array
εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού: Array
Πλάτος κοπής (cm): 48.00
ύψος κοπής, min (mm): 18.00
ύψος κοπής, max (mm): 18.00
αριθμό ταχυτήτων: 1.00
μπροστινοί τροχοί διαμέτρου (cm): 21.00
διαμέτρου πίσω τροχούς (cm): 30.00
επίπεδο θορύβου (dB): 96.00
λαβή τύπου: Array
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN Pro 60 MHV
CASTELGARDEN Pro 60 MHV
καιροσκόπος CASTELGARDEN Pro 60 MHV
γρασίδι εκπομπές: Array
Πλάτος κοπής (cm): 51.00
ύψος κοπής, min (mm): 26.00
ύψος κοπής, max (mm): 26.00
αριθμό ταχυτήτων: 3.00
μπροστινοί τροχοί διαμέτρου (cm): 20.00
διαμέτρου πίσω τροχούς (cm): 25.00
επίπεδο θορύβου (dB): 98.00
λαβή τύπου: Array, Array
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN NG 414 B
CASTELGARDEN NG 414 B
καιροσκόπος CASTELGARDEN NG 414 B
γρασίδι εκπομπές: Array, Array
Πλάτος κοπής (cm): 39.00
ύψος κοπής, min (mm): 25.00
ύψος κοπής, max (mm): 25.00
λαβή τύπου: Array
βάρος (kg): 23.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XP 37 EL
CASTELGARDEN XP 37 EL
καιροσκόπος CASTELGARDEN XP 37 EL
γρασίδι εκπομπές: Array
ισχύς (HP): 1000.00
ισχύς (W): 1000.00
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 400.00
Πλάτος κοπής (cm): 35.00
ύψος κοπής, min (mm): 25.00
ύψος κοπής, max (mm): 25.00
λαβή τύπου: Array
βάρος (kg): 12.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XP 41 EL
CASTELGARDEN XP 41 EL
καιροσκόπος CASTELGARDEN XP 41 EL
γρασίδι εκπομπές: Array
ισχύς (HP): 1300.00
ισχύς (W): 1300.00
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 600.00
Πλάτος κοπής (cm): 39.00
ύψος κοπής, min (mm): 25.00
ύψος κοπής, max (mm): 25.00
λαβή τύπου: Array
βάρος (kg): 14.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XS 45 EL
CASTELGARDEN XS 45 EL
καιροσκόπος CASTELGARDEN XS 45 EL
γρασίδι εκπομπές: Array
ισχύς (HP): 1600.00
ισχύς (W): 1600.00
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 800.00
Πλάτος κοπής (cm): 43.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
λαβή τύπου: Array, Array
βάρος (kg): 26.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XS 50 ELS
CASTELGARDEN XS 50 ELS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XS 50 ELS
γρασίδι εκπομπές: Array
ισχύς (HP): 1800.00
ισχύς (W): 1800.00
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 1000.00
Πλάτος κοπής (cm): 48.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
λαβή τύπου: Array, Array
βάρος (kg): 27.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XS 45 B
CASTELGARDEN XS 45 B
καιροσκόπος CASTELGARDEN XS 45 B
γρασίδι εκπομπές: Array
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 600.00
Πλάτος κοπής (cm): 43.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
λαβή τύπου: Array, Array
βάρος (kg): 27.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XS 45 H
CASTELGARDEN XS 45 H
καιροσκόπος CASTELGARDEN XS 45 H
γρασίδι εκπομπές: Array
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 600.00
Πλάτος κοπής (cm): 43.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
λαβή τύπου: Array, Array
βάρος (kg): 27.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XS 50 MBS
CASTELGARDEN XS 50 MBS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XS 50 MBS
γρασίδι εκπομπές: Array, Array
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 1500.00
Πλάτος κοπής (cm): 48.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
λαβή τύπου: Array
βάρος (kg): 32.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XS 50 MHS
CASTELGARDEN XS 50 MHS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XS 50 MHS
γρασίδι εκπομπές: Array, Array
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 1500.00
Πλάτος κοπής (cm): 48.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
λαβή τύπου: Array
βάρος (kg): 32.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XA 52 MHS
CASTELGARDEN XA 52 MHS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XA 52 MHS
γρασίδι εκπομπές: Array, Array
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 2500.00
Πλάτος κοπής (cm): 50.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
λαβή τύπου: Array
βάρος (kg): 42.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XA 52 MBS
CASTELGARDEN XA 52 MBS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XA 52 MBS
γρασίδι εκπομπές: Array, Array
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 2500.00
Πλάτος κοπής (cm): 50.00
ύψος κοπής, min (mm): 30.00
ύψος κοπής, max (mm): 30.00
λαβή τύπου: Array
βάρος (kg): 42.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XP 50 H
CASTELGARDEN XP 50 H
καιροσκόπος CASTELGARDEN XP 50 H
γρασίδι εκπομπές: Array
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 800.00
Πλάτος κοπής (cm): 46.00
ύψος κοπής, min (mm): 20.00
ύψος κοπής, max (mm): 20.00
λαβή τύπου: Array, Array
βάρος (kg): 22.00
περισσότερες πληροφορίες
CASTELGARDEN XP 50 HS
CASTELGARDEN XP 50 HS
καιροσκόπος CASTELGARDEN XP 50 HS
γρασίδι εκπομπές: Array
Συνιστώμενη περιοχή κούρεμα (τ.μ.): 1500.00
Πλάτος κοπής (cm): 46.00
ύψος κοπής, min (mm): 20.00
ύψος κοπής, max (mm): 20.00
λαβή τύπου: Array, Array
βάρος (kg): 32.00
περισσότερες πληροφορίες
1 2 3 4 5 6 7 8 9

καιροσκόπος CASTELGARDEN

Παρακαλώ βοηθήστε το έργο! Παρακαλώ μοιραστείτε το! Ευχαριστώ!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Παρακαλώ βοηθήστε το έργο: Ευχαριστώ!
kw21.org 2018-2019 © μηχανήματα και τεχνικό, όργανα και εξοπλισμός
τεχνικό και μηχανήματα, εξοπλισμός και όργανα
kw21.org
όργανα, μηχανήματα, τεχνικό, εξοπλισμός